Implantologie – Tandartsenpraktijk Brouwhuis – Helmond

Implantologie

Introductie over implantologie: Herstel van functie en esthetiek
Moeilijkheden met de houvast van een gedeeltelijke of volledige prothese, problemen met kauwen, spraak of esthetiek en pijnklachten zijn redenen voor een mindere kwaliteit van het leven. Of het verlies nu veroorzaakt wordt door een ongeval of aantasting van tanden of tandvlees, eigenlijk wil iedereen maar een ding: herstel van functie en esthetiek. Voor veel patiënten waarbij één of meerdere tanden of kiezen ontbreken is een kroon of brugconstructie op implantaten of een vastklikkende prothese een ideale oplossing. U kunt bij ons terecht voor een eerste consult of behandeling.

Wat zijn implantaten?
Implantaten zorgen voor een duurzame vervanging van uw verloren tanden en kiezen. Implantaten zitten vast in uw mond en voelen aan als uw eigen tanden. Ze zijn sterk en er kunnen geen gaatjes in ontstaan. Daarnaast zorgen implantaten ervoor dat uw kaak na het plaatsen nauwelijks nog gaat slinken. Niet te vergeten dat de implantaatbehandeling bij ons een scherpe prijsstelling heeft, die zelfs vergelijkbaar is met conventioneel kroon- en brugwerk.

Is implantologie bij u mogelijk?
In principe kan bij elke volwassene een implantaat worden geplaatst. Het succespercentage is hoog. Na 5 jaar is circa 90 à 95% van de geplaatste implantaten nog verankerd in de kaak, afhankelijk van de situatie. Om een voorspelbaar resultaat te kunnen bereiken dient u te voldoen aan een paar voorwaarden:

  • Er is voldoende kaakhoogte en kaakbreedte aanwezig om de implantaten in vast te laten groeien
  • Het kaakbot en omliggende tandvlees zijn gezond
  • U bent bereid om de implantaten en de daarop geplaatste kroon/brug/gebitsprothese te onderhouden

Over de behandeling
Binnen onze praktijk wordt de behandeling met implantaten volgens de landelijke richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) uitgevoerd. Hierdoor vindt een implantologiebehandeling bij ons in een gestructureerde en geprotocolleerde wijze, met als doel een duurzame vervanging van uw ontbrekende tanden en kiezen.

Praktisch gezien, bestaat de behandeling uit de volgende stappen:

Het intakegesprek en aanvullend onderzoek
De eerste keer dat u onze praktijk bezoekt zullen we gericht naar uw hulpvraag kijken. Uw mondgezondheid, algehele gezondheid en medicatiegebruik zullen in kaart worden gebracht. We zullen röntgenfoto’s bij u maken om de kwaliteit, hoogte en breedte van uw kaakbot te beoordelen.

Aan de hand van deze informatie zullen we verschillende behandelopties aan u voorleggen, met uitleg over de voor- en nadelen van elke behandeloptie. Een begroting zal worden opgesteld. We zorgen tevens voor de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Het plaatsen van de implantaten
Alle implantaatplaatsingen worden door onze ervaren NVOI-erkende implantoloog Dr. Jeroen Liebregts en Tandarts voor Implantologie Drs. Isa Christis verzorgd om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Jeroen is ook werkzaam op de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Radboudumc. De behandeling verloopt pijnloos en duurt circa 30 tot 60 minuten. Bij angstige patiënten worden voorafgaande aan de behandeling rustgevende medicijnen voorgeschreven. Tijdens de behandeling wordt er steriel gewerkt conform de landelijke richtlijn voor infectiepreventie. Als u meer dan één implantaat nodig hebt, worden de overige implantaten vrijwel altijd in dezelfde behandeling geplaatst. Bij voortandvervanging zorgen we voor een tijdelijke oplossing, die direct wordt geplaatst, zodat u het pand met een mooie glimlach verlaat.

De nazorg
U krijgt na de behandeling informatie van ons over de nazorg, een pijnstiller en mondspoelmiddel voor de eerste 3 à 5 dagen. Soms dient er een antibioticakuur te worden voorgeschreven. Een implantaat heeft 10 tot 16 weken nodig om vast te groeien in de kaak. In deze periode dient u het tandvlees rondom het implantaat schoon te houden en mag u het implantaat niet of slechts heel beperkt belasten. U krijgt een tijdelijke voorziening om de esthetiek en kauwfunctie zo veel mogelijk te waarborgen.

Het vervaardigen van de kroon/brug/klikgebit
Nadat het implantaat goed is vastgegroeid, gaan onze restauratieve tandartsen Isa Christis en Jeroen Liebregts de kroon, brug of een klikgebit op het geplaatste implantaat maken. Bij ons worden alleen originele merkonderdelen gebruikt op de implantaten zodat de fabrieksgarantie van het implantaat geldig blijft. Onze kronen, bruggen en kliksystemen op implantaten worden door landelijk erkende tandheelkundige laboratoria gemaakt om een onderscheidende kwaliteit te kunnen bieden. Er wordt een röntgenfoto van het implantaat gemaakt om de eindsituatie te controleren.

De jaarlijkse controle van de implantaten
Plaque en tandsteen op de implantaten kunnen ontsteking veroorzaken van het tandvlees en kaakbot rondom de implantaten. Deze ontsteking kan leiden tot botverlies en uiteindelijk verlies van het implantaat. Om ontsteking rondom de implantaten te voorkomen dient u de implantaten volgens instructie dagelijks te reinigen. Eens per jaar worden de implantaten door ons professioneel gereinigd. Deze jaarlijkse controle is belangrijk zodat we bij ongewenste ontwikkelingen direct kunnen ingrijpen.

Kostenoverzicht
Wanneer u tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt die los zit, kunnen we de mogelijkheid voor het maken van een klikgebit op de implantaten voor u onderzoeken. De kosten van de implantaten worden voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering na goedkeuring van uw zorgverzekeraar. We zullen voor de aanvraag bij de zorgverzekeraar zorgen. U betaalt bij goedkeuring alleen een wettelijke eigen bijdrage, plus een eigen deel voor de protheses wat ongeveer 350-450 euro zal zijn.

Kronen en bruggen op implantaten zitten in de aanvullende tandartsverzekering. De kosten voor het plaatsen van de implantaten ten behoeve van het maken van kronen en bruggen zitten niet in de basisverzekering, vaak wel in de aanvullende tandartsverzekering.

Prijsindicatie voor het enkeltandsvervanging (inclusief materiaal- en techniekkosten)
Onze praktijk hanteert voor 80% van de meest gangbare implantologie een vaste prijs voor de volledige implantologische behandeling inclusief materiaal- en techniekkosten. Aan elke patiënt zal een schriftelijke offerte worden verstrekt vóór de daadwerkelijke behandeling.

  • Consult, röntgenfoto’s en het plaatsen van één implantaat: 1250 euro
  • Kroon op implantaat inclusief opbouw en het plaatsen: 950 euro
  • Aanvullende botopbouw tegelijkertijd met het plaats van het implantaat: 250 euro (indien van toepassing)

Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond

Heeft u interesse in implantologie, dan kunt u terecht bij onze Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond. Wij verwelkomen graag nieuwe patiënten! Klik op onderstaande knop voor meer informatie over een behandeling met implantaten.

Naar website

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie kunt u de folder van het Ivoren Kruis via de onderstaande knop inzien.

Folder-Implantaten